Відбувся захист магістерських робіт здобувачів освітньо-професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів завершилися захисти магістерських кваліфікаційних робіт здобувачів денної та заочної форм навчання, які навчалися за освітньо-професійною програмою «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів».
Роботу Екзаменаційних комісій очолив голова Об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром» Олександр Васильченко. До складу комісій також увійшли завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Володимир Ковбаса, професорки Вікторія Дорохович та Юлія Камбулова, гарантка освітньої програми, доцентка Олена Білик. Секретарями комісій були призначені доцентка Анастасія Шевченко та старша викладачка Юлія Звягінцева-Семенець.
У кваліфікаційних роботах, представлених до захисту, здобувачі навели результати досліджень впливу різних видів рослинної сировини та харчових добавок на якість кондитерських і хлібобулочних виробів. У результаті проведених досліджень були обґрунтовані та розроблені різноманітні рецептури виробів підвищеної харчової

цінності, з підвищеним вмістом корисних нутрієнтів і зниженої калорійності. У кваліфікаційних роботах було обґрунтоване впровадження нових виробів на підприємствах галузі. У кожній роботі були представлені публікації у збірниках тез конференцій та у наукових фахових виданнях.
Голова Екзаменаційної комісії Олександр Васильченко відзначив високий рівень досліджень, актуальність і практичну цінність представлених робіт.
Під час захистів здобувачі впевнено відповідали на поставлені комісією запитання. За результатами захистів усім здобувачам присвоєний освітній ступінь «магістр». Колектив кафедри вітає здобувачів із захистом і бажає успіхів та наснаги у професійній діяльності.

Comments are closed.