Успішний захист бакалаврів

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів відбулися захисти кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» заочної форми навчання. Екзаменаційну комісію очолив завідувач кафедри Володимир Ковбаса. До складу комісії увійшли професор Валерій Махинько, доцентки Наталія Фалендиш і Лариса Михонік, асистентка Оксана Дорожинська. Під час захистів також були присутні викладачі кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, які згідно з наказом були керівниками кваліфікаційних робіт.
Здобувачі представили проєкти з технічного переоснащення діючих підприємств і проєкти нових хлібозаводів, кондитерських фабрик і цехів. У бакалаврських кваліфікаційних роботах було здійснене обґрунтування нового впровадженого асортименту, наведені технологічні розрахунки, здійснений підбір сучасного технологічного обладнання, передбачені заходи з технохімічного контролю якості сировини та готової продукції, охорони праці та енергозбереження.
За результатами захисту усі здобувачі отримали позитивні оцінки. Колектив кафедри вітає здобувачів із успішним захистом і бажає успіхів у професійній діяльності!

Comments are closed.