Відбулась відкрита лекція з дисципліни «Нормативно-правова база виробництва органічних харчових продуктів»

Доцентка кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Наталія Фалендиш прочитала відкриту лекцію з дисципліни «Нормативно-правова база виробництва органічних харчових продуктів» для здобувачів першого року навчання освітнього ступеня «Магістр», освітньо-професійної програми «Технології органічних харчових продуктів».

На відкритій лекції були присутні викладачі кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів і фахівчиня навчально-методичного відділу Алла Оскілко.

Тема лекції – «Законодавча база України щодо виробництва та перероблення органічної харчової продукції». Для регулювання виробництва органічних продуктів та/або перероблення органічної сировини, її обігу, реалізації, безумовно, необхідно керуватися певними нормативними документами, які приймаються на рівні держави, і є обов’язковими для виконання. Особливу увагу лекторка акцентувала на Законі України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», його адаптації до нормативних документів Європейського Союзу. Також Наталія Фалендиш розповіла про підзаконні акти, прийняття яких є обов’язковою умовою для виробництва органічних продуктів за законодавством України, детально розглянула державний нагляд у сфері органічного виробництва.

Лекція була прочитана на високому методичному рівні та супроводжувалася інформативною мультимедійною презентацією. Лекторка активно залучала здобувачів до дискусії і наголошувала на важливості теми лекційного заняття для майбутньої професійної діяльності.

Comments are closed.