Щодо роботи з джерелами інформації проконсультувалися наші магістранти

Робота з джерелами інформації – важлива складова науково-дослідної роботи. Ознайомлення з останніми науковими і практичними досягненнями у певній галузі дає змогу глибше розуміти проблематику роботи і знаходити шляхи її вирішення. Тому науковець повинен уміти зорієнтуватися в умовах, коли потік інформації нестримно зростає, і виділити необхідну й достовірну буває досить складно. Особливо це стосується тих, хто лише приступає до наукової діяльності.

Для набуття необхідних умінь і навичок пошуку наукової інформації кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ проводить традиційні зустрічі на базі нашої науково-технічної бібліотеки з магістрантами першого року навчання.

І цього разу за допомогою фахівців відділу інформаційних технологій бібліотеки магістранти ознайомилися з наукометричними базами Scopus і Web of Science. На конкретних прикладах були розглянуті різні варіанти пошуку необхідної інформації та журналів для можливого опублікування майбутніх результатів наукової діяльності.

У ході обговорення здобувачі вищої освіти цікавилися у провідного фахівця відділу інформаційних технологій Валентини Каленської питаннями вартості публікацій у журналах різного рівня, вимогами до мови, обсягу та оформлення статей. Отримавши ґрунтовні відповіді, магістранти спробували самі зареєструватися у цих базах і провести пошук за тематиками своїх наукових досліджень.

Comments are closed.