Зустріч з гарантом освітньо-професійної програми “Технології органічних харчових продуктів”

З метою реалізації права здобувачів на вільний вибір дисциплін на кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських  виробів гарант освітньої програми, професорка Юлія Камбулова, провела зустріч із здобувачами, що навчаються за освітньо-професійною програмою “Технології органічних  харчових  продуктів”.

На початку зустрічі здобувачам розповіли про структуру освітньо-професійної програми, компетенції та програмні результати, які вони здобудуть по завершенню навчання.  Здобувачам було роз’яснено взаємозв’язок дисциплін освітно-професійної  програми через структурно-логічну схему.

На кафедрі вже не перший рік ведуть підготовку фахівців за цією освітньою програмою і постійно працюють над її удосконаленням, розширенням переліку вибіркових дисциплін та удосконаленням змісту обов’язкових  дисциплін. Вибіркові дисципліни для здобувачів представила гарант освітньої програми, професорка Юлія Камбулова та  доцентка Наталія Фалендиш. Про вільний вибір дисциплін здобувачам також розповіла заступниця директора Навчально-наукового інституту харчових технологій, доцентка Олена Супрун-Крестова.

Особливу увагу було приділено питанням академічної етики, доброчесності і культури, детально розповіли про кодекс академічної етики Національного унверситету харчових  технологій.

Гарант освітньої програми, професорка Юлія Камбулова та доцентка Наталія Фалендиш побажали здобувачам творчої наснаги та успіхів у новому навчальному році.

 

 

Comments are closed.