Успішні захисти кваліфікаційних робіт здобувачів ОС “Бакалавр”

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів завершилися  захисти кваліфікаційних робіт здобувачів денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія».

Екзаменаційні комісії очолював завідувач кафедри, професор Володимир Ковбаса. До складу комісій увійшли професор Вікторія Дорохович, доценти Наталія  Фалендиш та Олена Кохан, старший викладач Віталій Малиновський. Цього року захисти кваліфікаційних робіт пройшли у форматі online-конференцій ZOOM, які організували секретарі комісій, асистенти Людмила Бурченко та Оксана Онофрійчук.

Під час захисту здобувачі представили проекти, як із технічного переоснащення діючих підприємств, так і нових хлібозаводів, кондитерських фабрик і цехів, підприємств із виробництва харчоконцентратів. Особливо цінними з практичної точки зору були роботи, присвячені технічному переоснащенню таких діючих підприємств, як хлібний цех № 7 і сухарно-баранковий цех № 8 ТОВ «Київхліб», ТОВ «КФ Східні солодощі», ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», ПрАТ «Запорізька кондитерська фабрика», ПП «Лукас», кондитерського цеху УССП «Київський хлібопекарський комплекс», кондитерського цеху ТОВ «Наша булочка», ТОВ «Солодка мрія Вінниця», хлібокомбінату в місті Черкаси тощо.

У кваліфікаційних роботах було здійснене обґрунтування запропонованих заходів, що враховували останні досягнення в технології і техніці, досвід роботи передових підприємств, наведені технологічні розрахунки, здійснений підбір сучасного технологічного обладнання,  наведені заходи з технохімічного контролю якості сировини та готової продукції, охорони праці та енергозбереження. Під час захисту кваліфікаційних робіт здобувачі продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки та уміння  доводити доцільність запропонованих у роботах технологічних та інженерних рішень, які  сприятимуть підвищенню якості продукції, розширенню асортименту, механізації процесів, зменшенню технологічних втрат і затрат, підвищенню конкурентоспроможності продукції.

За результатами захисту усі здобувачі отримали позитивні оцінки.

Колектив кафедри вітає здобувачів із присвоєнням освітнього ступеню «Бакалавр» і бажає успіхів!

Comments are closed.