Науковці університету – учасники міжнародної науково-технічної конференції у Бєларусі

У Могильовському державному університеті (Бєларусь) відбулася ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Техніка і технологія харчових виробництв».

Цього року конференція відбулась дистанційно у секціях: «Технологія харчових виробництв», «Технологія хлібопродуктів і кондитерських виробів», «Технологія продукції громадського харчування і м’ясопродуктів», «Технологія молока і молочних продуктів», «Фізико-хімічні аспекти харчових і хімічних виробництв», «Процеси і апарати харчових виробництв», «Обладнання зернопереробних і харчових виробництв», «Холодильна техніка і теплофізика», «Автоматизація та комп’ютеризація харчових виробництв», «Товарознавство та організація торгівлі», «Економічні проблеми переробних галузей АПК», «Екологія і безпека технологічних процесів».

Викладачі нашого університету традиційно активно підтримали науковий захід білоруських колег, і надіслали тези для публікації у збірнику матеріалів конференції. Днями збірник у двох томах був оприлюднений на сайті Могильовського державного університету. До нього увійшли публікації викладачів та аспірантів кафедр фізики, технології хлібопекарських і кондитерських виробів, процесів і апаратів харчових виробництв, технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, машин і апаратів харчових та фармацевтичних  виробництв нашого університету, присвячені актуальним проблемам харчової техніки і технології.

Бажаємо нашим колегам нових наукових досягнень!

Comments are closed.