Ось і захисти

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів розпочалися захисти дипломних проектів студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом «Харчові технології».

Для досягнення поставленої мети – успішного захисту дипломних проєктів, студенти наполегливо працювали та творчо підходили до вирішення технологічних задач, використовуючи при цьому знання й навички, отримані під час навчання в університеті.

Роботи студентів оцінюють Екзаменаційні комісії по хлібопекарському і кондитерському виробництву у складі: голови комісії, завідувача кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Володимира Ковбаси та членів ЕК, професорів кафедри Віри Дробот і Вікторії Дорохович, доцентів Олени Кохан і Наталії Фалендиш, старшого викладача Віталія Малиновського та секретарів Людмили Бурченко і Оксани Онофрійчук.

Під час доповідей студенти впевнено презентують свої проекти, зокрема, обґрунтовування впроваджених технологічних заходів та обраних технологій виробництва хлібобулочних, кондитерських і харчоконцентратних виробів, пропонують заходи,  спрямовані на підвищення потужності підприємства, розширення асортименту, підвищення енергоефективності тощо.

Після завершення захистів традиційно лунають слова вітання випускникам із завершенням ще одного етапу професійного зростання, від голови комісії Володимира Ковбаси, а також друзів, близьких і роботодавців, які є частими гостями захистів на кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів.

Вітаємо випускників і бажаємо підкорення нових вершин і стрімкого кар’єрного росту!

Comments are closed.