Наукові здобутки

У рамках розширеного засідання кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів відбувся попередній захист дисертаційної роботи «Наукове обґрунтування та розроблення технології комплексного збагачення хлібних виробів ізолятами рослинних білків» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук доцентом Валерієм Махинько. Науковим консультантом роботи виступила професор цієї ж кафедри, член-кореспондент НААН України Віра Дробот.

Повноцінне збалансоване харчування є невід’ємною складовою здоров’я людини. Особливо актуальною є ця проблема для споживачів з підвищеними нутрієнтними потребами (людей важкої фізичної праці, спортсменів силових видів спорту, туристів, військовослужбовців). Адже енергетична цінність їхніх раціонів у 2-3 рази вища, ніж у пересічного споживача. Пропорційно вищою є і потреба в білках як ключовому факторі фізичної активності. Наукова концепція представленої роботи полягає у комплексному дослідженні біохімічних і технологічних характеристик високобілкової рослинної сировини (білкових ізолятів) для розроблення технології хлібних виробів зі збалансованим хімічним складом і високим вмістом рослинного білка в біологічно безпечній та фізіологічно доступній формі для вказаних груп споживачів.

Після представлення своєї роботи, що супроводжувалося мультимедійною презентацією та роздавальним ілюстративним матеріалом, Валерій Махинько відповів на всі запитання і дав пояснення щодо зауважень. У обговоренні роботи взяли участь професори кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Антонелла Дорохович та Вікторія Дорохович, професор кафедри технології зберігання та переробки зерна Ігор Гапонюк і доценти цієї ж кафедри Тетяна Янюк та Андрій Шаран.

Рецензували роботу проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Віра Юрчак і завідувач кафедри технології зберігання та переробки зерна Олег Шаповаленко. Усі рецензенти відзначили актуальність роботи, її наукову та практичну цінність і дали позитивні відгуки.

За результатами відкритого голосування дисертаційна робота після доопрацювання рекомендована до розгляду у спеціалізованій вченій раді Д 26.058.06.

29

Comments are closed.