БАКАЛАВРИ 2018

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів відбулися захисти дипломних проектів студентів освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання; cпеціальності 181 «Харчові технології» денної форми навчання (скорочений термін навчання).

Для досягнення поставлених цілей і успішного захисту дипломних проектів, студенти, застосувавши всі знання та навички отримані під час навчання в університеті, старанно працювали над своїми проектами.

Роботи студентів оцінювали дві Екзаменаційні комісії (ЕК) з кондитерського і харчоконцентратного виробництва та хлібопекарського у складі: голови комісії – Володимира Ковбаси, завідувача кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів та членів ЕК – професорів Віри Дробот та Вікторії Дорохович, доцентів кафедри Наталії Фалендиш та Олени Кохан та старшого викладача Віталія Малиновського, асистентів кафедри Віталія Пічкура та Олександра Рожно.

По закінченню захистів дипломних проектів комісія дала позитивну оцінку представленим роботам, а також відзначила окремі роботи за актуальність і продуманість запропонованих заходів. Після чого лунали слова вітання випускникам від голови комісії Володимира Ковбаси із завершенням ще одного етапу професійного становлення.

Вітаємо БАКАЛАВРІВ!!!

Comments are closed.