БАКАЛАВРИ 2018

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів відбулися захисти дипломних проектів студентів освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання; cпеціальності 181 «Харчові технології» Читати далі