Захист пройдено

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів відбулися захисти дипломних проектів студентів заочної та заочної скороченої форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Для Читати далі

Фінішна пряма

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів завершилися захисти магістерських робіт зі спеціальності 8.05170103 “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” денної та заочної форми навчання. Очолив роботу Екзаменаційної комісії Читати далі

День відкритих дверей

24 лютого Національний університет харчових технологій відчинив свої двері для майбутніх абітурієнтів – учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів коледжів і технікумів. Відвідувачів гостинно зустрічали усі навчальні підрозділи з традиційно Читати далі

Сходження на Олімп науки

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.06 відбувся захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Людмили Черниш. Дисертаційна робота «Використання високобілкової рослинної сировини у технології хлібобулочних виробів Читати далі

Ось і захист…

У Львівській філії НУХТ відбулися захисти дипломних проектів студентів заочної форми навчання, які навчалися за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології». Екзаменаційну комісію із захисту дипломних проектів очолила професор кафедри технології Читати далі