Науковий потенціал

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів відбувся науковий семінар «Дослідження впливу цукрів та різних видів крохмальної патоки на властивості карамельної маси» аспіранта Любові Мазур. Науковий керівник – професор кафедри хлібопекарських і кондитерських виробів Антонелла Дорохович.

Аспірантом були наведені результати досліджень гігроскопічності карамелі, виготовленої на основі різних видів крохмальної патоки (низькооцукреної, карамельної, глюкозної та мальтозної) з використанням глюкози та фруктози. Опираючись на отримані дані, Любов Мазур представила висновки про можливість заміни сахарози при виробництві карамельної маси глюкозою та недоцільність використання з цією ціллю фруктози без додаткових речовин із низькою гігроскопічністю. 

Актуальність теми, її практична цінність та шляхи вирішення поставлених завдань викликали дискусію викладачів кафедри, в результаті якої висловлені побажання та рекомендації щодо подальшої наукової роботи.

Comments are closed.