Прогресивні пропозиції

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів відбувся захист дипломних проектів студентів денної та заочної форми за напрямом 181 «Харчові технології» ОР «Спеціаліст».

Кваліфіковану та об’єктивну оцінку робіт здійснювала екзаменаційна комісія у складі: завідувача кафедри технології хлібопекарських та кондитерських виробів Володимира Ковбаси, професора Віри Дробот, старшого викладача Віталія Малиновського та асистента Ольги Писарець. Очолив роботу екзаменаційної комісії генеральний директор об’єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко.

Студенти гідно представили дипломні проекти з модернізації та реконструкції діючих хлібопекарських і кондитерських підприємств, організації впровадження сучасних прогресивних технологій на виробництві. У дипломних проектах обґрунтовані заходи, запропоновані до впровадження, здійснені технологічні розрахунки, наведені заходи з технохімічного контролю якості сировини та готової продукції. У кожному проекті також був представлений розділ із охорони праці, автоматизації технологічних процесів, будівництва, економічні розрахунки.

Після закінчення захистів дипломних проектів екзаменаційна комісія дала позитивну оцінку представленим роботам, а також відзначила їх практичну цінність. Після чого голова комісії привітав випускників і побажав успіхів у майбутній професійній діяльності.

Comments are closed.