Випробовування захистом

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів завершилися захисти дипломних проектів студентів денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом «Харчові технології».

Для досягнення поставленої мети – успішного захисту дипломних проектів, студенти наполегливо працювали, творчо підходили до вирішення технологічних задач, використовуючи при цьому знання та навички, отримані під час навчання в університеті.

Роботи студентів оцінювала Екзаменаційна комісія (ЕК) у складі: завідувача кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Володимира Ковбаси (голова комісії), професора кафедри Віри Дробот, доцента кафедри Наталії Фалендиш, старшого викладача Віталія Малиновського, асистента Віталія Пічкура.

Під час доповідей студенти гідно презентували свої дипломні проекти. Обґрунтовували впроваджені технологічні заходи та обрані технології виробництва хлібобулочних, кондитерських і харчоконцентратних виробів. Запропоновані заходи були спрямовані на підвищення потужності підприємства, розширення асортименту, підвищення енергоефективності, тощо. Члени комісії традиційно задавали багато запитань, на які студенти надавали вичерпні і обґрунтовані відповіді.

Після завершення захистів дипломних проектів комісія дала позитивну оцінку представленим роботам. Після чого пролунали слова вітання випускникам від голови комісії Володимира Ковбаси із завершенням ще одного етапу професійного зростання.

Бажаємо випускникам нових підкорених вершин кар’єрного росту!

Comments are closed.