Дробот Віра Іванівна

Дробот Віра Іванівна, доктор технічних наук, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, член-кор. НААН, лауреат державної премії в галузі науки і техніки 2016 року

У 1957 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальності «Технологія хлібопекарського і кондитерського виробництв». Одинадцять років працювала в хлібопекарській промисловості.

Вчений ступінь кандидата наук отримала в 1972 р., доктора технічних наук – у 1988 р. У 1990 році обрана член-кор. НААН, у 1998 р. – академіком Академії інженерних наук.

Науково-педагогічний стаж роботи – 48 років, 22 роки працювала деканом факультету бродильних хлібопекарських виробництв, 13 років – завідувачем кафедри технології хлібопекарських, кондитерських виробів і харчоконцентратів. На цей час викладає навчальні дисципліни «Технологія хлібопекарського виробництва» та «Інноваційні технології хлібопекарського виробництва», є керівником магістерських кваліфікаційних робіт.

Коло наукових інтересів стосується теоретичних і практичних основ хлібопекарського виробництва, розширення сировинної бази галузі, розроблення технологій виробів та інноваційних технологій, що забезпечують економію сировинних ресурсів, поліпшення споживчих властивостей хлібобулочних виробів і розроблення виробів з оздоровчими властивостями.

Наукові розробки захищено більш як 60 патентами на винахід і корисну модель, опубліковано понад 500 наукових праць. Є автором двох україномовних підручників з технології хлібопекарського виробництва, двох монографій, двох навчальних посібників та співавтором чотирьох навчальних посібників і однієї монографії.

Підготувала 27 кандидатів і чотирьох докторів технічних наук.

Нагороджена орденами «Знак пошани» та «Княгині Ольги ІІІ ступеню».

 

Comments are closed.