Оболкіна Віра Іллівна

%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d1%96%d0%bd%d0%b0Доктор технічних наук, професор Оболкіна Віра Іллівна

Місце роботи: Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових  технологій (ІПДО НУХТ); посада: завідувач кафедри хлібопекарських, кондитерських та бродильних виробництв;  професор кафедри технології хлібопекарських та кондитерських виробів НУХТ за сумісництвом.

Заступник Голови технічного комітету стандартизації  ТК 152 «Продукція кондитерська та харчоконцентратна», член спеціалізованої дегустаційної комісії по оцінки якості кондитерських виробів та харчоконцентратів. Має подяку Київської міської Ради № 75997 від 19.05. 2008р. за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та грамоту комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України (2013р.) за вагомий внесок в розвиток освіти та науки України.

У 1977р. Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництв» та отримала кваліфікацію інженер-технолог.

Вчений ступень доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.01 отримала у 2007 р. Вчене звання професора кафедри  хлібопекарського та кондитерського виробництв отримала у 2012 р.

Працює на кафедрі з 2006 року. Лекційні курси: «Оптимізація технологічних процесів кондитерської галузі», «Загальна технологія харчових виробництв». Здійснює керівництво курсовими та дипломними проектами у бакалаврів та магістрантів, керівництво дисертаційних робіт аспірантів.

Загальний стаж педагогічної роботи складає 11 років, наукової роботи 29 років.

Автор понад 360 наукових праць; з них опубліковано 120 статей у журналах, які входять до переліку фахових видань МОН України, 15 статей в закордонних виданнях, 46 статей в інших виданнях, 48 патентів України на винахід та корисну модель, 120 тез доповідей на наукових конференціях, співавтор 9 навчальних посібників, двох монографій.

Здійснює керівництво науково-дослідних робіт аспірантів та магістрантів, з них захистило роботи 6 аспірантів 18 магістрантів. Член двох спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій.

Підвищила кваліфікацію: при проходженні стажування у Сполучених Штатах Америці за програмою USAID  «Безпека продуктів харчування»  22.02-18.03.2011р., отримано сертифікат; міжнародному семінарі «Управління екологічною безпекою на підприємствах кондитерської галузі згідно стандартів серії ISO»  2014 р., отримано сертифікат; міжнародної спеціалізованої науково-практична конференції  «Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності» 2015 р, отримано сертифікат 5 міжнародної науково-практична конференції «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі 2016р.

Comments are closed.