Камбулова Юлія Вікторівна

kambulovaКандидат технічних наук, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів.

Камбулова Юлія Вікторівна закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю „Технологія громадського харчування”.

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.01 „Технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів”.

Із 2003 року працює на кафедрі технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів: з вересня 2003 по жовтень 2005 року – на посаді асистента, з жовтня 2005 по теперішній час – на посаді доцента.

У 2007 році отримала вчене звання доцента.

З 2004 по 2006 роки очолювала раду студентського наукового товариства. На протязі 2006 – 2007 навчального року виконувала обов’язки заступника декана факультету технології бродильних і хлібопекарських виробництв.

Має понад 70 друкованих праць, у тому числі статей в журналах з індексом цитування, співавтор навчального посібника, коллективної монографії, патентів України на винахід і корисну модель, навчально-методичних розробок.

Опонує і рецензує дисертаційні роботи. З 2011 року працює секретарем Спеціалізованої вченої ради Д 26.058.06 по захисту дисертацій.

Підготовила 1 кандидата технічних наук. Є науковим керівником аспірантів: Звягінцевої-Семенець Ю.П., Оверчук Н.О., Матяс Д.С.

Відзначена Подякою Київського міського голови, Подякою Голови Голосіївської районної в м. Києві адміністрації, Подякою НУХТ.

Стаж педагогічної та наукової роботи складає 16 років.

 

Comments are closed.