Науковці – в пошуку

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів відбувся попередній захист дисертаційної роботи «Удосконалення технології хлібобулочних виробів збагачених харчовими волокнами» аспірантки Орисі Іжевської, виконаної під керівництвом професора кафедри, члена-кореспондента НААН України Віри Дробот.

Ціллю дисертаційної роботи було удосконалення технології хлібобулочних виробів із харчовими волокнами шроту насіння льону для надання їм оздоровчих властивостей.

Автором досліджений хімічний склад шроту насіння льону, його технологічні властивості, вплив його на показники технологічного процесу виробництва хліба та розроблені нові рецептури хлібобулочних виробів збагачених шротом насіння льону.

Рецензенти дисертаційної роботи: декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, професор Віктор Доценко, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Наталія Фалендиш, та доцент цієї ж кафедри Лариса Михонік відзначили актуальність роботи, її практичну цінність і дали позитивні відгуки.

Орися Іжевська гідно представила свою дисертаційну роботу. За результатами відкритого голосування робота одноголосно рекомендована до розгляду у спеціалізованій вченій раді Д 26.058.06.

1f9059daead346d71ac708a9eff2d7814fcafcf1b4cdf4324c4696e01bc2dfe1 31af114d3091e7c508fe38c60708f695 47d31c47514f06d322602473e36cdf14 89ece90bc30cf2e81bf6d6351d0e1be1 6556ec0de6ef5b766adaac4c564824e3 de028db17665c0cef11d8143e607a09d e7e8fd79c1207e804dc6922e2ab6b620

Comments are closed.