Михонік Лариса Анатоліївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів.

Закінчила Український державний університет харчових технологій (нині – НУХТ) за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».

Науковий  ступінь кандидата технічних наук отримала у 2009 р., вчене звання доцента – у 2013 році.

Кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології хліба з пшеничного борошна високого виходу» захистила за спеціальність 05.18.01 – «Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів».

На кафедрі працює з 2007 р. Стаж науково-педагогічної роботи складає 12 років.

Автор понад 120 публікацій, у тому числі одна монографія, 30 статей – у наукових фахових виданнях, 7 статей – у міжнародних базах даних, 42 матеріалів і тез міжнародних та вітчизняних конференцій, 15 патентів України. У співавторстві видано 27 навчально-методичних праць, в т.ч. 3 навчальних посібника.

Відповідає за роботу наставників академічних груп кафедри, організацію дипломного проектування. Викладає у Львівській філії НУХТ.

ORCID: 0000-0002-6997-2081
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=-12hTZMAAAAJ
Контактні дані:
кабінет – Ж-210;
тел. роб.: 287-91-28;
e-mail: GM_Lora@i.ua

Comments are closed.