Михонік Лариса Анатоліївна

%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bd%d1%96%d0%ba

Кандидат технічних наук Михонік Лариса Анатоліївна.

Доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів.

Закінчила Український державний університет харчових технологій (нині – НУХТ) у 1995 р. за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».

Кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології хліба з пшеничного борошна високого виходу» захистила у грудні 2008 р.

Вчений ступінь кандидата технічних наук отримала у 2009 р., вчене звання доцента – у 2013 році.

Основні наукові розробки Михонік Л.А. присвячені вивченню можливості використання нетрадиційних видів сировини (борошна з цільнозмеленого зерна пшениці, продуктів переробки круп’яних та олійних культур) в технології хлібобулочних виробів оздоровчого та дієтичного призначення.

На кафедрі працює з 2007 р. Виконує всі види педагогічного навантаження: на належному науково-методичному рівні читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття, здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами і проектами студентів, науково-дослідною роботою магістрантів.

Відповідає за роботу наставників академічних груп кафедри, викладає у Львівській філії НУХТ.

Стаж педагогічної та наукової роботи складає 10 років.

Автор 85 публікацій, з яких 63 – наукові праці, в т.ч. 20 статей – у наукових фахових виданнях, 2 статті – у міжнародних базах даних, 36 матеріалів і тез міжнародних та вітчизняних конференцій, 12 патентів України. У співавторстві видано 12 навчально-методичних праць, в т.ч. 3 навчальних посібника.

Пройшла стажування на ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №10» у 2011 р. Підвищувала кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти Національного університету харчових технологій у 2011 р. та 2014 р.

Comments are closed.