Махинько Валерій Миколайович

Доктор технічних наук, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів.

Закінчив з відзнакою Український державний університет харчових технологій (нині – НУХТ) за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».

Науковий ступінь кандидата технічних наук отримав у 2006 році, вчене звання доцента – у 2009 році.  Науковий ступінь доктора технічних наук отримав у 2019 році. Кандидатську дисертацію на тему  «Удосконалення технології хлібобулочних виробів з продуктами із сої» захистив за спеціальністю 05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів. Докторську дисертацію на тему   «Наукове обґрунтування та розроблення технології високобілкових хлібних виробів для споживачів з підвищеною потребою у макронутрієнтах» захистив за спеціальністю 05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів.

На кафедрі працює з 2002 року. Загальний стаж науково-педагогічної роботи складає 17 років.

Автор понад 80 наукових публікацій, з них більше 40 статей у фахових виданнях і 15 патентів. Співавтор 20 навчально-методичних розробок, навчального посібника «Практикум з технологічних  розрахунків у хлібопекарському виробництві» і навчального посібника «Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів».

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою магістрантів. Підготував одного кандидата технічних наук.

Відповідальний на кафедрі за профорієнтаційну роботу та зв’язки з бібліотекою.

ORCID: 0000-0003-2039-5137 (https://orcid.org/0000-0003-2039-5137?lang=ru)
GoogleScholar:https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=1&user=ViEsHuUAAAAJ
Контактні дані:
кабінет – Ж-210;
тел. роб.: 287-91-28;
e-mail: mavam78@gmail.com

 

Comments are closed.