Бобель Інна Миколаївна

Zinchenko Inna Mykolayivna

Кандидат технічних наук,  доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, член Федерації органічного руху України.

Закінчила в 2007 р. Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» з відзнакою.

Науковий ступінь кандидата технічних наук отримала у 2011 р., вчене звання доцента у 2014 р. Кандидатську дисертацію на тему:  «Розроблення технології харчоконцентратів на основі їстівних грибів» захистила за спеціальністю 05.18.01 – Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.

На кафедрі працює з 2007 року. Загальний стаж науково-педагогічної роботи складає 13 років.

Автор понад 90 наукових публікацій (у тому числі 33 статей та 9 патентів України на корисну модель). Співавтор 27 навчально-методичних робіт, 1 колективної монографії та 2 навчальних посібників: «Технологiя та лабораторний практикум кондитерських виробiв i харчових концентратiв», «Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів».

З 2019 року експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм.

Заступник завідувача кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, відповідальна на кафедрі за методичну роботу.

Проходила підвищення кваліфікації в  Slovak University of Agriculture in Nitra  (2019 р.), Національній академії педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2016 р.), Інституті післядипломної освіти Національного університету харчових технологій (2010 р.).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6334-4789
GoogleScholar:https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=QXyde4kAAAAJ

 

Контактні дані:
кабінет – Ж-212;
тел. роб.: (044)  287–96–27;
e-mail: Inna_3@ukr.net

 

Comments are closed.