Шевченко Анастасія Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2019 року.

Закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» та отримала диплом магістра з відзнакою. Науковий ступінь кандидата технічних наук отримала у 2019 році.

Кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології діабетичних хлібобулочних виробів, збагачених функціональними інгредієнтами» захистила за спеціальністю 05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів.

На кафедрі працює з 2020 року. Загальний стаж наукової роботи складає 4 роки.

Автор понад 40 наукових публікацій (у тому числі 8 статей у наукових фахових та міжнародних виданнях та 11 патентів України на винахід та корисну модель). Співавтор 1 монографії (м. Плевен, Болгарія).

Проходила стажування в Університеті прикладних наук HAS (м. Гертоґенбос, Нідерланди) за програмою «Sustainable Food Chains» у 2018 р.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6215-4860

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=AOhb3-cAAAAJ&hl=ru

Контактні дані:

e-mail: nastyusha8@ukr.net

 

Comments are closed.