Фалендиш Наталія Олексіївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів.

Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості (нині – НУХТ) за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв».

Науковий ступінь кандидата технічних наук отримала у 1996 році, вчене звання доцента – у 2007 році.  Кандидатську дисертацію на тему  «Розробка технології хлібобулочних виробів з використанням хлібопекарських дріжджів спиртових заводів» захистила за спеціальністю 05.18.01 – Технологія хлібопекарських, макаронних і кондитерських продуктів.

На кафедрі працює з 1999 року. Загальний стаж науково-педагогічної роботи складає 22 роки.

Автор понад 120 наукових праць, у тому числі  29 статей,   15 патентів України на корисну модель та винахід. Співавтор 17 навчально-методичних розробок, навчальних посібників «Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів», «Практикум з технологічних розрахунків у хлібопекарському виробництві», «Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві» та монографії «Борошно стародавніх пшениць, продукти переробки круп’яних культур та шроти у технології хліба»

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою магістрантів. Підготувала одного кандидата технічних наук.

Заступник голови профспілкової організації ННІХТ та профгрупорг кафедри. Відповідальна на кафедрі за зв’язки з випускниками та роботу із філіями НУХТ.  

ORCID: ORCID:0000-0002-2571-3643
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mpOMh0IAAAAJ
Контактні дані:
кабінет    Ж- 212
тел. роб.:   227-96-27
e-mail: falen@nash.net.ua

 

Comments are closed.