Кияниця Світлана Генадіївна

kyjanytsa

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів.

Відповідальна за організацію практики студентів на кафедрі, підвищення кваліфікації викладачів кафедри, секретар наукових семінарів, наставник академічної групи ХКВ – ІІІ – 1.

Закінчила Національний університет харчових технологій у 2003 році за спеціальністю «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» та отримала кваліфікацію магістра (диплом з відзнакою).

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів на тему: «Розробка раціональної технології цукерок з комбінованими корпусами, які формуються методом ко-екструзії».

У 2009 році рішенням Атестаційної колегії присуджено звання доцента.

Працює на кафедрі з 2006 року.

Здійснює керівництво курсовими та дипломними проектами у бакалаврів та магістрантів.

Автор понад 120 наукових праць, з них опубліковано 30 статей у журналах, які входять до переліку фахових видань МОН України, 3 статті в закордонних виданнях, 82 тези доповідей на конференціях, 15 патентів України на корисну модель, 6 патентів України на винахід, а також співавтор 14 методичних вказівок до вивчення різних дисциплін, навчального посібника «Технологія та лабораторний практикум кондитерських виробів і харчових концентратів» за редакцією професора А.М. Дорохович і проф. В.М. Ковбаси  (Гриф Міністерства освіти і науки України (лист № 1/11-15535 від 15.10.2013).

Має підвищення кваліфікації:

– в ІПДО НУХТ, прослухала наступні теми:

Засоби організації креслення в системі AutoCad, 2011

Аналіз табличних даних засобами MS Excel, 2011;

Засоби організації креслення в системі 3D AutoCad, 2011;

Сучасні технології борошняних кондитерських виробів. Сучасні вимоги до безпеки та якості харчової продукції, 2013;

Математико-статистичний аналіз у наукових дослідженнях з використанням засобів MATHCAD та MS EXCEL, 2014;

Професійна робота з електронними таблицями засобами MS EXCEL, 2014;

Програма інженерів-технологів кондитерської промисловості. Тема випускової роботи: «Способи подовження терміну реалізації виробів», 2015;

  • науково-методичних семінарів НУХТ:

 «Основи педагогіки, методи та технології організації навчально – виховного процесу у Вищій школі», 2007 р.;

 «Розроблення та використання комп’ютерних тестів для діагностики знань студентів», 2013 р.

Стажування

2010, ЗАТ «Укркондитер» м. Київ

2014, ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11, м. Київ

Comments are closed.