Звягінцева-Семенець Юлія Петрівна

%d0%b7%d0%b2%d1%8f%d0%b3%d1%96%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86%d1%8c

Здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук.

Асистент кафедри Технології хлібопекарських і кондитерських виробів.

Закінчила Національний університет харчових технологій в 2011 році за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» та отримала диплом магістра.

З 2012 року займається науково-дослідною роботою на тему «Обґрунтування способу виробництва вершкових кремів зниженої жирності з полісахаридами».

Автор 8 наукових праць, в тому числі 2 статті у наукових фахових виданнях, 2 патенти України на корисну модель, 1 патент України на винахід.

Comments are closed.