Дорохович Вікторія Віталіївна

Доцент, доктор технічних наук, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів.

Член спеціалізованої вченої ради Д26.058.07 Національного університету харчових технологій та Д26.055.02 Київського національного торговельно-економічного університету.

Закінчила Український державний університет харчових технологій (нині НУХТ) за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» та магістратуру Київського державного торговельно-економічного університету (нині КНТЕУ) за спеціальністю «Технологія громадського харчування».

Науковий ступінь кандидата технічних наук отримала у 2000 році, доктора технічних наук – у 2010 році, вчене звання доцента отримала у 2013 році. Кандидатську дисертацію на тему  «Розробка раціональних технологій діабетичних борошняних кондитерських виробів на основі фруктози» захистила за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування. Докторську дисертацію на тему  «Наукове обґрунтування і розроблення технологій борошняних кондитерських виробів спеціального дієтичного споживання» захистила за спеціальністю 05.18.16 –  технологія продуктів харчування.

В період з 2000 по 2011 рік працювала викладачем у Київському національному торговельно-економічному університеті. З 2011 року працює на посаді професора кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи 15 років.

Автор понад 140 наукових публікацій, у тому числі 45 у наукових фахових виданнях; 10 у міжнародних виданнях, крім країн СНД; 5 у міжнародних виданнях країн СНД; 1 у наукометричній базі даних SCOPUS; 24 патенти.

Співавтор навчального посібника «Технологія та лабораторний практикум кондитерських виробів і харчових концентратів» та підручника «Оптимізація технологічних процесів галузі».

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою  магістрантів та одного аспіранта. Підготувала одного кандидата технічних наук.

GoogleScholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hNhRwZUAAAAJ
Контактні дані:
кабінет    Ж-211
тел. роб.: (044) 287-94-90
e-mail: dora@nuft.edu.ua

Comments are closed.