Білик Олена Анатоліївна

%d0%b1%d1%96%d0%bb%d0%b8%d0%ba

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів.

Закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів».

Науковий ступінь кандидата технічних наук отримала у 2007 році, вчене звання доцента – у 2010 році.  Кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології хлібобулочних виробів з борошна зі зниженими хлібопекарськими властивостями» захистила за спеціальністю 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів.

На кафедрі працює з 2005 року. Загальний стаж науково-педагогічної роботи складає 16 років.

З 2011 року працює вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради Д 26.058.07 Національного університету харчових технологій по захисту дисертацій.

Член Технічного комітету стандартизації  «Хлібобулочні та макаронні вироби» ТК  153

Член редколегії журналу «Технологічний аудит та резерви виробництва».

Автор понад 170 наукових праць, в тому числі 84 статті, 6 патентів України. У спіавторстві опубліковала 6 монографій : «Пакувальні матеріали», «Харчові добавки і цукристі речовини у технології хлібобулочних виробів», «Improvers and ingredients for prolonging the freshness of bakery products», «Розвиток природничих наук в країнах Європейського Союзу з урахуванням викликів ХХІ століття», «Scientific development and achievements» та «Розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу». Співавтор 19 навчально-методичних розробок, навчальних посібників «Практикум з технологічних розрахунків у хлібопекарському виробництві», «Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів», «Лабораторний практикум з технології хлібопекарського та макаронного виробництва», «Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві (задачник)».

Відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою магістрантів та двох аспірантів. Підготувала одного кандидата технічних наук.

 

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3606-1254

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=a9xKp2gAAAAJ&hl=uk&oi=sra

 

Контактні дані:

кабінет – Ж-212 або Ж-219;

e-mail: bilyklena@gmail.com

 

Comments are closed.