Бондаренко Юлія Вікторівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів.

Закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».

Вчений ступінь кандидата технічних наук отримала у 2009 році, вчене звання доцента – у 2015 році.

На кафедрі працює з 2009 року, відповідальна за розподіл педагогічного навантаження кафедри, секретар Вченої ради ННІХТ, виконує педагогічне навантаження у Смілянській філії НУХТ.

Загальний стаж педагогічної роботи складає 8 років, наукової роботи – 8 років.

Автор понад 80 наукових праць, з яких 53 – наукові праці, в т. ч. 22 статті – у наукових фахових виданнях, 2 статті – у міжнародних базах даних, 27 матеріалів і тез міжнародних та вітчизняних конференцій; 11 патентів України. У співавторстві видано 14 навчально-методичних праць, в т.ч. 3 навчальних посібника та 1 монографію.

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою магістрантів.

Comments are closed.