Історія кафедри


ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ І КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

 Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів була заснована у 1949 році. Підготовка фахівців із спеціальності 181 “Харчові технології” спеціалізації “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” розпочалась з 1950 року, а з 1961 року готуються фахівці і за заочною формою навчання. У 1993 році була одержана ліцензія на підготовку фахівців із спеціальності “Технологія зберігання і перероблення зерна”, яка у 2002 році була передана відокремленій від кафедри самостійній кафедрі технології зберігання та переробки зерна.

У 1964 р. на кафедрі розпочався прийом в аспірантуру, і викладацький склад почав поповнюватися, в основному, за рахунок власних випускників. За цей період підготовлено та захищено понад 90 кандидатських дисертацій та 9 докторських.

Організаційну роботу зі створення кафедри проводив декан технологічного факультету доцент К.Д. Жура. Першими викладачами кафедри були доц. І. М. Ройтер,  к.т.н. А. А. Міхелєв, ст. викладач Й.М. Куліковський. Лабораторії організовували доц. Н.І. Берзіна, лаборант Л.А. Сурганова та інженер Т.Х. Черноус. Протягом 23 років (з 1954 по 1977 рр) кафедру очолював проф. А.А. Міхелєв, з 1977 по 1981 рік – проф. О.Т. Лісовенко. Впродовж двох років кафедру очолювала доц. Н. І. Берзіна, наступні 10 років (1983-1993 рр) – доц. О. С. Острик. З 1999 по 2006 рік завідувачем кафедри була д.т.н., проф., член-кор. НААН України В.І. Дробот., а з 2006 року по теперішній час – д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України В.М. Ковбаса.

Вагомий внесок у розвиток кафедри та підготовку висококваліфікованих фахівців у різні роки зробили доценти Н.І. Берзіна, А.П. Демчук, А.Я. Коваленко, Є. В. Лях, Л. М. Маркіанова, Н. О. Чумаченко, Л. Ю. Годунова, І. А. Сисоєв, В. І. Теличкун, С. І. Сидоренко, А. І. Скорикова, А. Д. Прокопенко, Є. Г. Бондаренко, Л. М. Недєлина, Т. О. Степаненко, ст. викладач В. У. Кокарева.

За час свого існування назва кафедри змінювалася кілька разів. Спочатку це була кафедра технології хлібопекарського, кондитерського і макаронного виробництв, потім – кафедра технології хлібопекарського, кондитерського, макаронного виробництв і харчоконцентратів, далі – кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних виробів, харчоконцентратів і зерна. Кілька років кафедра носила назву технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, нині її назва – кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів.

Впродовж 70 років кафедра підготувала понад 8000 випускників за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Наші випускники обіймають посади державних службовців, директорів, головних інженерів, начальників змін, завідувачів лабораторій, змінних технологів, інженерів-технологів на великих і малих підприємствах, пов’язаних із виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, кондитерської продукції, макаронних виробів, харчових концентратів, інших галузей харчової промисловості не лише в Україні, а й за кордоном.