Ігрове заняття

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ІГРОВОГО ЗАНЯТТЯ ЗА ПІДСУМКАМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

1. Методичні рекомендації до проведення ігрового заняття за підсумками технологічної практики на хлібопекарських підприємствах [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 7.05170103 “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” денної форми навчання / уклад. : В. М. Ковбаса, В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, В. В. Малиновський, В. М. Махинько, О. А. Білик ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 13 с. (№ 65.22-23.06.2015)

2. Методичні рекомендації до проведення підсумкового ігрового заняття з технологічної практики на кондитерському підприємстві для студ. V курсу спец. 7.05170103 «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» [Електронний ресурс] / уклад. : А. М. Дорохович, С. Г. Кияниця, О. О. Кохан, В. В. Малиновський. – К. : НУХТ, 2012. – 11 с. (№ 65.04- 24.10.2012)