Підручники

Дробот В.І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва [Текст] : навч. посіб. / В. І. Дробот. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : ПрофКнига, 2019. — 580 с.

У довіднику розглянуто вимоги до якості сировини, висвітлено питання її взаємозаміни, підготовки до виробництва, викладаено традиційні та прискорені способи виробництва хлябобулочних і бубуличних виробів, простих і здобних сухарів. Подано розрахунки виробничих рецептру, виходу виробів, технологічного плану виробництва. Наведено методи контролю сировини, технологічного процесу та якості готової продукції згідно з діючими нормативними документами. Представлено питання мікробіологічного забезпечення виробництва, санітарно-гігієнічні вимоги до нього.

 


Практикум з технологічних розрахунків у хлібопекарському виробництві [Текст] : навч. посіб. / В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, Л. Ю. Арсеньєва та ін. ; за ред. В. І. Дробот ; Нац. ун-т харч. технол. — К. : Кондор, 2016. — 330 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи і сутність розрахунків у хлібопекарському виробництві. Наведено методичні вказівки до виконання типових розрахунків у технології хлібобулочних виробів за стадіями технологічного процесу: під час підготовки сировини до виробництва; розрахунку рецептур за різних способів приготування тіста; технологічного обладнання; первинного обліку виробництва; у технохімконтролі галузі.

 

 


Технологія та лабораторний практикум кондитерських виробів і харчових концентратів [Текст] : навч. посіб. / А. М. Дорохович, В. М. Ковбаса, В. В. Дорохович та ін. ; за ред. А. М. Дорохович, В. М. Ковбаси ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. — К. : Інкос, 2015. — 632 с.

Наведено матеріал із сучасних технологій і технохімічного контролю кондитерського виробництва та харчових концентратів. Під час виконання лабораторних робіт студенти поглиблюють знання з технології, технологічного контролю, фундаментальних дисциплін, таких як хімія, фізика. Розглянуто виготовлення у лабораторних умовах кондитерських виробів і харчових концентратів та їх контроль за органолептичними, фізико-хімічними, структурно-механічними показниками.

 


Технологія шоколаду [Текст] : навч. посіб. / А. М. Дорохович ; Нац. ун-т харч. технол. — К. : НУХТ, 2014. — 367 с.

Відображено новітні технологічні досягнення у виробництві шоколаду. Наведено методику визначення критерію ефективності функціонування великої технологічної системи виробництва шоколаду і какао-порошку за комплексним показником якості і окремих підсистем. Технологічні підсистеми розглянуто на макро- і мікрорівнях. Наведено властивості какао-масла і жирів-еквівалентів, поліпшувачів, замінників і сурогатів какао-масла, дано їх класифікацію і призначення у виробництві шоколаду і шоколадних виробів. Відображено новітні досягнення у виробництві шоколаду як технологічних процесів, так і обладнання. Технологічні процеси (окремі підсистеми) проаналізовано на прикладі використання новітніх апаратів і агрегатів.