Підвищення кваліфікації


Підвищення кваліфікації викладачів кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів є однією з різновидів додаткової післядипломної професійної освіти. Відбувається відповідно до Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету харчових технологій

Метою підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників є оновлення їх теоретичних і практичних знань, оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань.

Науково-педагогічні працівники кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів підвищують кваліфікацію та проходять стажування в наукових установах, в ВНЗ, на підприємствах, в організаціях як в Україні, так і за її межами, Асоціації Укркондпром, об’єднанні Укрхлібпром.

Важливими формами підвищення кваліфікації також є навчання в аспірантурі і докторантурі, участь в роботі семінарів, наукових конференцій, з’їздів, конгресів, опрацювання сучасних підручників, посібників, монографій.

Науково-педагогічні працівники кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів активно впроваджують у навчальний процес набуті теоретичні знання.