Практика

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

1. Програма і методичні вказівки з технолог. практики на хлібозаводах студ. ІІІ курсу спец. 6.091700 “Технологія хліба, кондит., макар. виробів і харчоконцентратів” ден. форми навч. / В. І. Дробот, А. М. Дорохович, В. Г. Юрчак, Л. Ю. Арсеньєва. – К. : НУХТ, 2008. – 13 с. (№ 7132)

2. Програма технологічної практики на кондитерських фабриках студ. IV курсу спец. 6.091700 “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” денної форми навчання / А. М. Дорохович, Є. Г. Бондаренко, Л. М. Нєдєліна, В. М. Яценко. – Київ : НУХТ, 2009. – 9 с. (№ 7443) 2

3. Програма виробничої практики на харчоконцентратних підприємствах [Електронний ресурс] : студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. М. Ковбаса, О. В. Запотоцька, В. А. Терлецька, І. М. Зінченко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2015. – 17 с. (№ 65.20 – 03.06.2015)

4. Юрчак, В. Г. Робоча програма технологічної практики на макаронних фабриках студентів III курсу 6.091700 “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо концентратів” напряму 0917 денної форми навчання / В. Г. Юрчак, В. М. Ковбаса, Т. П. Євсеєнко. – К. : НУХТ, 2007. – 12 с. (№ 6818)

Спеціальність 181 “Харчові технології” спеціалізація “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”

1. Програма технологічної практики на хлібопекарських, кондитерських, макаронних і харчоконцентратних підприємствах [Текст] : студ. освіт. ступ. “Магістр” спец. 181 “Харчові технології” спеціал. “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” ден. форми навч. : програма / уклад. : В. Г. Юрчак, В. І. Дробот, В. М. Ковбаса, О. О. Кохан, І. М. Зінченко, Ю. В. Бондаренко, В. П. Рак, В. В. Малиновський; Нац. ун-т харч. технол. — К. : НУХТ, 2017. — 11 с. — (№: 8582)

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

1. Програма переддипломної практики на хлібопекарських підприємствах студ. спец. “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” напряму 6.051701 “Харчові технології та інженерія” всіх форм навчання (ОКР “Бакалавр”) : програма передипломної практики на хлібопекарських підприємствах / В. М. Махинько, Л. А. Михонік, Т. О. Степаненко, І. А. Бойко. – К. : НУХТ, 2011. – 11 с. (№ 7805)

2. Програма переддипломної практики на кондитер. підприємствах та в кондитер. цехах хлібозаводів і хлібокомбінатів для студ. за напрямом підготовки 6.051701 спец. “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” усіх форм навч. / А. М. Дорохович, Є. Г. Бондаренко, Л. М. Нєдєліна, С. Г. Кияниця. — К. : НУХТ, 2011. — 14 с. (№ 7975)

Спеціальність 181 “Харчові технології” спеціалізація “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”

1. Доценко, В. Ф. Технологія галузі : робоча програма переддиплом. практики на хлібопекарських підприємствах для студ. 7.091702 “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” напряму “Харчова технологія та інжененрія” ден. та заоч. форм навч. / В. Ф. Доценко, Т. О. Степаненко. – К. : НУХТ, 2003. – 16 с. (№ 6161)

2. Програма переддипломної практики на кондитерських фабриках та в кондитерських цехах хлібозаводів і хлібокомбінатів [Електронний ресурс] : для студ. спец. 7.05170103 “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” ден. та заоч. форм навч. / уклад. : А. М. Дорохович, В. В. Дорохович, С. Г. Кияниця, І. А. Бойко ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2012. – 15 с. (№ 65.05-06.11.2012)