Основні положення


Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою частиною навчального процесу підготовки фахівців із спеціальності 181 «Харчові технології», освітнього рівня – бакалавр, магістр, спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів». Організація практичної підготовки студентів здійснюється відповідно до:

Завданнями практики є набуття практичних навичок, закріплення теоретичних знань, оволодіння професійними навичками та вміннями, набуття навичок організаційної роботи в колективі.

В процесі навчання студенти відповідно до державних загальнообов’язкових стандартів освіти проходять різні види професійних практик:

технологічна;

переддипломна.

Практика для студентів – гарний спосіб спробувати себе та ближче познайомитися з майбутнім роботодавцем, зрозуміти, на які професійні цілі орієнтуватися в майбутньому.

Варто зауважити, що під час проходження практики наші студенти отримують не лише цінний досвід, але й мають реальну можливість працевлаштуватися на провідні підприємства та організації.

Базою для проходження практик студентами можуть бути хлібозаводи, пекарні, кондитерські фабрики, цехи, підприємства макаронної, харчоконцентратної промисловості, наприклад, підприємства кондитерської промисловості (ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», м. Львів, ПАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла», м. Чернігів, ТОВ «Біскотті», м. Львів, ТОВ «Тетіївський пряник», Київська обл., ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», м. Вінниця, ТДВ «ЖЛ», м. Житомир, ТОВ “Світ ласощів” Черкаська бісквітна фабрика, тощо); підприємства хлібопекарської промисловості (ТОВ «УССП «Київський обласний хлібопекарський комплекс», Київська обл., ПАТ «Київхліб», ПАТ «Козятинхліб», Вінницька обл., ПрАТ «Прилуцький хлібозавод», Чернігівська обл., ТОВ «Сумська паляниця», м. Суми, ТОВ «Черкасихліб ЛТД», м. Черкаси, ПП «Хлібозавод Дубовязівський», Сумська обл., ПрАТ «Славутський хлібозавод», Хмельницька обл., ПАТ «Концернхлібпром» ВП «Вінницяхліб», м. Вінниця, тощо); підприємства харчоконцентратної промисловості – ПАТ «Укроптбакалія», м. Чернігів; підприємства макаронної промисловості – ПАТ «Макаронна фабрика», м. Київ.

Всі види практики за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки (“бакалавр”, “магістр”) забезпечуються програмами практик, які розробляються випусковою кафедрою технології хлібопекарських і кондитерських виробів ННІХТ НУХТ. Програми практик є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників практики від навчального закладу та бази практики.

Терміни проведення практики встановлюються університетом відповідно до навчального плану, відповідного рівня підготовки студентів з урахуванням теоретичної підготовки.

Під час самостійного пошуку місця проходження практики студенту необхідно:

 • за три місяці до початку проходження практики надати заяву на ім’я ректора університету, яка підписана завідувачем кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів.  (Бланк заяви);
 • у секторі практики (А-530) на підставі заяви оформити угоду від університету.
  (Бланк угоди)
  .

Після того, коли на підприємстві підписали угоду, студент повинен зробити копію цієї угоди та надати її відповідальному за розподіл студентів на кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів не пізніше ніж за 1,5 місяці до початку практики, а оригінал занести у сектор практики (А-530).

Перед проходженням практики для студентів проводять збори для роз’яснення особливостей проходження технологічної та переддипломної практик, розподіленням студентів на підприємства галузі та призначенням керівників від університету; оформлюють та видають студентам необхідні документи.

В перший день проходження практики на підприємстві студент обов’язково повинен мати:

 • паспорт та ідентифікаційний код;
 • діючу санітарну книжку (оформлюється в лікарні за місцем реєстрації);
 • направлення на практику;
 • щоденник;
 • програму практики;
 • змінне взуття та одяг.

Після закінчення практики студент складає письмовий звіт і здає його керівнику практики від університету. Звіт повинен бути підписаний керівником практики від підприємства та завірений печаткою підприємства. Керівник практики від підприємства виставляє оцінку роботи студента під час практики. Звіт повинен містити матеріали щодо виконання індивідуального завдання студентом за період практики.

Звіт з практики повинен відповідати місцю практики за наказом про розподіл студентів на практику.

Для оформлення звіту студенту надається від 2 до 5 днів. Після перевірки та попередньої оцінки керівника практики від університету, знання, уміння та навички студента, здобуті під час проходження практики, оцінює комісія, призначена завідувачем кафедри із числа керівників практики (3-4 викладачі). Диференційований залік з практики проводить в усній формі комісія у визначений термін – до 10 календарних днів після закінчення практики.

Студент, який не виконав програму практики з поважних причин, направляється на практику вдруге, у вільний від навчання час.

Невиконання програми практики без поважної причини або незадовільна оцінка при захисті звіту є академічною заборгованістю, яку студент зобов’язаний ліквідувати.