Організація конференцій


Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів разом з виставковою фірмою «АССО International», Укрхлібпромом та Укркондпромом є співорганізатором Міжнародних науково-практичних конференцій:

 «Технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності хліба і хлібобулочних виробів»

(матеріали конференції 2016 р.)

«Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі»

(матеріали конференції 2015 р.)

(матеріали конференції 2016 р.)

Викладачі кафедри приймають участь у підготовці Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів

“Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”

Матеріали конференції 2016 р.: Частина 1Частина 2; Частина 3; Частина 4.