Нові літературні джерела

Цікаві надходження до бібліотеки НУХТ

(вибірка з інформаційного бюлетеню № 9)

 

шифр

Автори та назва матеріалу

 

 

1

006

О-75

Основи стандартизації та сертифікації: підручник/ О.М. Величко, В.Ю. Кучерук, Т.Б. Гордієнко, В.М. Севастьянов; за заг. ред. О.М. Величка; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 364 с.

Кільк прим: 2

 

(Читальний​​ зал)

2

006

Ч-93

Чурсіна Л.А. Стандартизація продукції та послуг: навч. посіб./ Л.А. Чурсіна, О.П. Домбровська, Н.І. Резвих. ​​ – Київ: Ліра-К, 2016. – 226 с.

Кільк прим: 5

 

(Читальний зал, учбовий відділ)

3

331.45

О-92

Охорона праці в галузі: навч. посіб./ П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик: Кам′янець-Поділ. нац. ун-т. ім. І. Огієнка. ​​ – Київ: ЦУЛ, 2013. – 322 с.

Кільк прим: 1

 

(Читальний зал)

4

338.48

А-72

Антоненко І.Я. Формування інноваційного продуктукруїзного туризму: монографія/ І.Я. Антоненко, І.Л. Мельник; Київ, ун-т туризму, екон. і права. ​​ – Київ: Сталь, 2016. – 248 с.

Кільк прим: 1

 

(Читальний зал)

5

612.3

Ї-31

Їжа і філософія: їжте, пийте і будь-те щасливі: пер з англ./упоряд.: Ф. Олгоф, Д. Монро. – Київ: Темпора, 2011. – 346 с.

Кільк прим: 1

 

(Читальний зал)

6

658.56

К-20

Капінос Г.І. Управління якістю: навч. посіб./ Г.І. Капінос, І.В. Грабовська. - Київ: Кондор, 2016. – 278 с.

Кільк прим: 5

(Читальний зал, учбовий відділ)

7

658.62

Б28

Батутіна А.П. Експертиза товарів: навч. посіб./ А.П. Батутіна, І.В. Ємченко, А.О. Троякова. - Київ: Кондор, 2016. – 396 с.

Кільк прим: 2

 

(Читальний зал)

8

658.62

С40

Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник/ І.В. Сирохман. – Київ: Ліра-К, 2016. – 713 с.

Кільк прим: 2

 

(Читальний зал)

9

664

В36

Верхівкер Я.Г. Технологічний інжиніринг підприємств харчової галузі: навч. посіб./ Я.Г. Верхівкер, О.С. Бессараб, Т.І. Нікітчина; за ред. Я.Г. Верхівкера; Одес. нац. акад. харч. технол., Нац. ун-т. харч. технол. – Одеса: Освіта України, 2017. – 144 с.

Кільк прим: 10

(Читальний зал, учбовий відділ)

10

664

М54

Методи контролю якості харчової продукції: навч. посіб./ О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова та ін.; за ред. Л.М. Крайнюка; Харк. держ. ун-т. харч. і торг. - Київ: Кондор, 2016. – 512 с.

Кільк прим: 2

 

(Читальний зал)

11

664

Н30

Нартов В.Е. Пряности для кулинарии и здоровья/ Е.В. Нартов. –​​ Veda​​ Press, 2009. – 268 с.

Кільк прим: 1

(Читальний зал)