Нові літературні надходження

Нові надходження в бібліотеку НУХТ

2021 рік

 

Довідник міжнародних стандартів для органічного агровиробництва. Навчально-координаційний центр сільськогосподарських дорадчих служб. /за ред. Капштика М.В. та Котирло О.О. – К.: СПД Горобець Г.С., 2007. – 356 с.

 

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 1. Львів: «Піраміда», 2008. – 204 с.

 

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 2. Львів: «Піраміда», 2010. – 176 с.

 

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 3. Львів: Видавнича компанія «АРС», 2013. – 272 с.

 

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 4. Львів: Видавнича компанія «АРС», 2015. – 136 с.

 

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 42. Львів: Видавнича компанія «АРС», 2016. – 208 с.

 

Довідник стандартів. Національна органічна програма сільського господарства Сполучених Штатів Америки. – Львів: Видавнича компанія «АРС», 2014. – 268 с.

 

Шульга С. І. Органічна хімія. Лабораторний практикум : навч. посіб. / С. І. Шульга ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2021. – 448 с.

 

Сімахіна Г. О. Фізіологія людини [Електронний ресурс] : підручник / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2021. – 248 с.

 

Шредер В. Л. Полімерна упаковка : монографія / В. Л. Шредер, В. М. Кривошей, Н. В. Кулик. – Київ : ІАЦ "Упаковка", 2021. – 580 с.

 

Експертиза харчових продуктів. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк, В. М. Сидор [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2021. – 543 с.

 

Черевко О. І. Процеси і апарати харчових виробництв : підручник / О. І. Черевко, А. М. Поперечний. – 2-ге вид., доп. та випр. – Харків : Світ Книг, 2020. – 496 с.

 

Харчові технології. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів : навч. посіб. / О. В. Самохвалов, З. І. Кучерук, С. Г. Олійник [та ін.] ; Харків.​​ держ. ун-т харч. та торг. – Харків : Бронін О. В., 2019. – 284 с.

 

Теличкун Ю. С. Обладнання харчових виробництв. Модуль 2. Обладнання технологічних ліній (хлібопекарське, макаронне, кондитерське та харчоконцентратне виробництва) [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / Ю. С. Теличкун ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2021. – 233 с.​​ 

 

Основи нутріціології. Хімія харчових речовин : навч. посіб. / В. Ф. Доценко, В. В. Цирульнікова, І. В. Дітріх, О. М. Тищенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Інкос, 2021. – 180 с.

 

Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів : підручник / Г. Є. Поліщук, О. В. Кочубей-Литвиненко, Т. Г. Осьмак, О. О. Басс ; за ред Г. Є. Поліщук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – 195 с.

 

Савченко О. А. Інноваційні технологічні аспекти перероблення молока на білкові концентрати та сироваткові напої : монографія / О. А. Савченко, О. В. Грек, Т. В. Пшенична ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2020. – 183 с.

 

Загальні технології харчових виробництв : навч. посіб. / О. А. Савченко, О. В. Грек, А. В. Тимчук, О. М. Очколяс ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2020. – 277 с.

 

Макаренко О. Г. Харчова хімія [Електронний ресурс] : підручник / О. Г. Макаренко, С. П. Бондаренко, І. В. Попова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2021. – 274 с.

 

Кулінарна етнологія : навч. посіб. / В. Ф. Доценко, А. В. Гавриш, О. С. Пушка [та ін.] ; за заг. ред. В. Ф. Доценка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 756 с.

 

 

Архів надходжень до бібліотеки за минулі роки можна подивитися тут:  “Бюлетені нових надходжень”.