Наукові напрями


Наукова держбюджетна робота на кафедрі проводиться згідно з науковим напрямом НУХТ «Розроблення сучасних енерго- і ресурсоощадних технологій та нанотехнологій для виробництва якісних і безпечних харчових продуктів».

Наукова робота проводиться за чотирма напрямами

1-й ― під керівництвом зав. кафедри, проф. Ковбаси В.М. «Розробка прогресивних ексклюзивних технологій харчоконцентратів підвищеної харчової, біологічної цінності, швидкого приготування, дитячого, лікувально-профілактичного призначення на основі зернової сировини» (Державний реєстраційний номер 0115u004343 (чинний до 10. 2020 р.)

2-й ― під керівництвом проф., чл.-кор. НААН України Дробот В.І. «Розроблення інноваційних технологій традиційних та спеціальних хлібобулочних виробів» (Державний реєстраційний номер 0116u008128 (до 01.2021р.).

3-й ― під керівництвом проф. Дорохович А.М. «Розробка інноваційних технологій кондитерських виробів спеціального, оздоровчого та дієтичного призначення» (Державний реєстраційний номер 0117u003717 (чинний до 09.2022р.)

4-й ― під керівництвом проф. Юрчак В.Г. «Наукове обґрунтування та розроблення технології макаронних виробів функціонального призначення» (Державний реєстраційний номер 0117u003713 (чинний до 11.2022р.).