Наукові напрями


Наукові напрями

Наукова держбюджетна робота на кафедрі проводиться згідно з науковим напрямом НУХТ «Розроблення сучасних енерго- і ресурсоощадних технологій та нанотехнологій для виробництва якісних і безпечних харчових продуктів».

Наукова робота проводиться за чотирма напрямами.

1-й ― під керівництвом зав. кафедри, проф. Ковбаси В.М. «Розробка прогресивних ексклюзивних технологій харчоконцентратів підвищеної харчової, біологічної цінності, швидкого приготування, дитячого, лікувально-профілактичного призначення на основі зернової сировини» (Держ. реєстр. номер 0115u004343.)

2-й ― під керівництвом проф., чл.-кор. НААН України Дробот В.І. «Розроблення інноваційних технологій традиційних та спеціальних хлібобулочних виробів» (Держ. реєстр. номер 0116u008128).

3-й ― під керівництвом проф. Дорохович А.М. «Розробка прогресивних ресурсозберігаючих технологій кондитерських виробів із використанням нових видів сировини з лікувальними, імуностимулюючими та радіозахисними якостями для всіх груп населення, в тому числі для хворих на цукровий діабет» (Державний реєстраційний номер 0112u004632)

4-й ― під керівництвом проф. Юрчак В.Г. «Наукове обґрунтування і вдосконалення технології макаронних виробів у разі перероблення борошна пониженої якості та створення продуктів оздоровчого призначення» (Державний реєстраційний номер 0112u004635).