Наукові напрями


Наукова держбюджетна робота на кафедрі проводиться згідно з науковим напрямом НУХТ «Розроблення сучасних енерго- і ресурсоощадних технологій та нанотехнологій для виробництва якісних і безпечних харчових продуктів».

Наукова робота проводиться за чотирма напрямами

1-й ― під керівництвом зав. кафедри, проф. Ковбаси В.М. «Розробка інноваційних технологій  різних груп харчових концентратів» (Державний реєстраційний номер 0121u100120   (чинний до 02.2025 р.)

2-й ― під керівництвом проф., чл.-кор. НААН України Дробот В.І. «Застосування нетрадиційної сировини і добавок з метою покращання хлібопекарських властивостей борошна, інтенсифікації технологічного процесу, надання виробам оздоровчої та профілактичної дії» (Державний реєстраційний номер 0121u112866) (чинний до 01.2026 р.).

3-й ― під керівництвом проф. Дорохович А.М. «Розробка інноваційних технологій кондитерських виробів спеціального, оздоровчого та дієтичного призначення» (Державний реєстраційний номер 0117u003717 (чинний до 09.2022р.)

4-й ― під керівництвом проф. Юрчак В.Г. «Наукове обґрунтування та розроблення технології макаронних виробів функціонального призначення» (Державний реєстраційний номер 0117u003713 (чинний до 11.2022р.).