МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 


Міжнародна діяльність кафедри «Технології хлібопекарських і кондитерських виробів»

Двосторонні угоди про співробітництво

За ініціативи викладачів кафедри укладено угоди про співробітництво з закордонними вищими навчальними закладами:

 • Могилевский государственный университет продовольствия (Могилів, Білорусь)
 • Akaki Tsereteli State University (Кутаїсі, Грузія)
 • Празький інститут підвищення кваліфікації (Прага, Чехія)
 • Словацький університет сільського господарства, кафедра технології та якості продукції рослинництва (Нітра, Словаччина)

Посилення зв’язків із провідними науковими та виробничими організаціями зарубіжних країн

Викладачі кафедри Запотоцька О.В. та Соколовська І.О. у листопаді 2016 року пройшли стажування з підвищення кваліфікації у Празькому інституті підвищення кваліфікації, Чехія

 

Міжнародні конференції та семінари

Співробітники кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів взяли участь у 12 Міжнародних конференцій в межах України та у 7 міжнародних конференціях за межами України.

 

Участь співробітників кафедри у конференціях, симпозіумах
<style=”text-align: center;”>за межами України у 2016 р.

Назва конференції, симпозіуму

Кількість публікацій Співробітники
кафедри

IV Международная научная конференция с элементами научной школы для молодежи, 15 – 20 марта 2016 г. – Т.: Твер. гос. ун-т, 2016.

1

А. Н. Грищенко

Inzynieria I technologia. Teoria. Praktyka : Zbiуr raportоw naukowych – Warszawa : Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 28.02.2016.

1

В.І. Оболкіна

Inżynieria i technologia. Nauka wczoraj, dziś, jutro: Zbiуr raportуw naukowych 30.01.2016–31.01.2016. –  Warszawa

1

А. Н. Грищенко

Food and Environment Safety.— Suceava: University Publishing House of Suceava, Romania, 2016

2

О.А. Коваленко,

В.М. Ковбаса

І.О. Соколовська,

Ю.В. Камбулова

Open European-Asian Research Analytics Championship, National Research Analytics Championship of Ukrain held from September 13 till September 19, 2016 in London

1

Ю.В. Камбулова

2nd  International conference “Nutrition and Health”, Riga, Latvia, October 5 – 7, 2016: Book of Abstracts – University of Latvia Pres, 2016

1

В.Г. Юрчак

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти» 20-27 листопада 2016 р., м. Прага , Празький інститут підвищення кваліфікації.

2

О.В. Запотоцька
І.О. Соколовська

Кафедрою взято участь в організації двох міжнародних конференцій:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі». В цій конференції вз’яли участь науковці з Akaki Tsereteli State University (Кутаїсі, Грузія);
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності хліба і хлібобулочних виробів».

 

Оприлюднення результатів наукової роботи в міжнародних та закордонних виданнях

Викладачі кафедри оприлюднили результати досліджень у  міжнародних виданнях:

 • наукометрична база Scopus – 3 публікацї:
 1. Украинец А.И., Кочубей-Литвиненко О.В., Билык Е.А., Захаревич В.Б., Васильченко Т.А. Исследование влияния обогащенной сухой сыворотки на качество хлеба специального назначения // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, №2/1(80) 2016 с.32-41;
 2. Камбулова Ю.В., Соколовська І.О. Оверчук Н.О. Дослідження ступеню зв’язування води в гелях пектину і альгінат натрію // Восточно-Европейский журнал передовіх технологий. – Харків. – №2/11(80). – 2016. – С. 4-11;
 3. Dorohovich A.,  Dorohovich V.,  Kambulova J. Mono- and disaccharides influence on structural-mechanical properties of gels // Eastem-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – №11(83). – Р. 16-24.
 • наукометрична база indexed in INDEX COPERNICUS – 2 публікації:
 1. Kovalenko O., Kovbasa , Radzievska I. The use of stabilized frying fat in the production of potato chips // Food and Environment Safety.— Suceava: University Publishing House of Suceava, Romania, 2016. P. 249— 254;
 2. Sokolovska I. Kambulova J. Description of the influence of freezing on the quality of egg-white creams for pastries // Food and Environment Safety.— Suceava: University Publishing House of Suceava, Romania, 2016. P. 196-202
 • EUREKA : Life Sciences. – 1 публікація:
 1. Dorohovich A., Dorohovich V.,  Kambulova J. The study oft he rheological of pectin gels with mono-and disaccharides // EUREKA : Life Sciences. – 2016. № 4. – Р. 14-19.
 • Болгарія – 2 публікації:
 1. О. В. Рожно О.В., Юненко С.С., Юрчак В.Г. Исследование влияния разных структурообразователей на качество безглютеновых макаронных изделий // Университет по хранителни технологии – Пловдив. – 2015. – Научи трудове на УХТ. – том. 62. – С. 109–113;
 2. Gavva A., Krivoplyаs-Volodina , Kokhan О. Ways to increase dosing precision of granular food products the batcher of discrete action // Journal of food and packaging. Science, Technique and Technologies. (Plovdiv, Bulgaria) Year V, # 9, 2016, P.55-57
 • Польща – 2 публікації:
 1. Оболкіна В., Сивній І., Олексієнко Н., Коршун С. Застосування пюре з горобини для подовження строку придатності кондитерських виробів // Inzynieria I technologia. Teoria. Praktyka : Zbiуr raportоw naukowych– Warszawa : Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 28.02.2016. – S. 11-15;
 2. Грищенко А. Н., Ситниченко Н.О. Безглютеновий хліб з кукурудзяним борошном поліпшеної якості // Inżynieria i technologia. Nauka wczoraj, dziś, jutro. : Zbiуr raportуw naukowych 30.01.2016–31.01.2016. – Warszawa: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2016. – С. 25–28.
 • Казахстан1 публікація:
 1. Писарец О.П., Семенова А.Б., Дробот В.И. Обоснование эффективности использования молочно-кислой закваски в технологии пшенично-кукурузного хлеба // Вестник Алма-атинского технологического университета. – 2016. С. 94-99
 • Англія – 1 публікація:
 1. Semenova А., Sychevskii M. Structural and mechanical properties of dough from whole-grain flour of spelt and bread wheat Ukrainian origin: Innovation in science and education: challenges of our time: [collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenko] // London: IASHE, 2016. – p. 154-157

  

Монографії видані закордоном

Науковці кафедри беруть участь у науковій роботі результати якої оприлюднюються у закордонних монографіях.

 • Полумбрик М.О., Литвяк В.В., Ловкис З.В., Ковбаса В.Н. Углеводы в пищевых продуктах // Минск:- НВЦ Минфина, 2016.-592 с.

Академічна мобільність студентів.

Студенти беруть участь у міжнародних програмах академічної мобільності. Студентка Грицевич М. з 3.03.2016 до 26.05.2016 (2015/2016 н.р.) навчалась в Університеті ім. Томаша Бати (м. Злін, Чехія). В 2016/2017 навчальному році Грицевич М. пройшла навчання в Університеті ім. Томаша Бати.