Курсовий проєкт/робота

E:\ANNA\Kafedra\История кафедры\2020 оновлення інформації\проектування\IMG_20210217_164831 - копия.jpg

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ

курсових проєктів з дисципліни

«Проектування харчових виробництв»

 

У курсовому проєкті необхідно передбачати заходи щодо впровадження​​ прогресивних технологій та сучасного інноваційного устаткування з метою​​ поліпшення якості продукції та розширення асортименту продукції; заходи з​​ механізації технологічних процесів, заміну морально застарілого і фізично​​ зношеного обладнання на нове, більш високопродуктивне для збільшення​​ виробничих потужностей та обсягів виробництва, забезпечення росту​​ продуктивності праці; збільшення обсягів пакування та нарізання продукції;​​ впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій для зниження​​ технологічних затрат і втрат й зменшення собівартості продукції.

 

Хлібопекарське виробництво

Проєкт тістоприготувального та тісторозробного відділення хлібокомбінату заданої потужності зі встановленням тістомісильних машин… і …

Проєкт тісторозробного і пічного відділень хлібокомбінату заданої потужності зі встановленням тісторозробного обладнання … і печей …

Проєкт пічного відділення та хлібосховища хлібокомбінату заданої потужності зі встановленням печей … і впровадженням заходів для зниження кількості ручної праці.

Проєкт складу безтарного зберігання борошна хлібокомбінату заданої потужності зі встановленням силосів…

Проєкт цеху приготування рідких напівфабрикатів та тістоприготувального відділення хлібокомбінату заданої потужності зі встановленням машин… і …

Проєкт виробничого відділення пекарні потужністю … зі встановленням тістомісильних машин… і печей…

Якщо курсовий проект стосується конкретного підприємства – темою може бути проект​​ технічного переоснащення окремих відділень.

 

Кондитерське виробництво

*(проектується підприємство, що виробляє один вид кондитерських виробів, наприклад: карамель – льодяникова, з начинкою, жувальна; пастильні вироби – пастила, зефір, маршмелоу)

Проєкт цеху потужністю … тис/т на рік з виробництва кондитерських виробів зі встановленням потоково-механізованої лінії виробництва (карамелі, мармеладу, пастили  тощо….). 

Проєкт цеху з виробництва м’яких борошняних кондитерських виробів​​ (торти, тістечка, кекси, маффіни).

Проєкт кондитерського цеху з виробництва печива (затяжного, цукрового, здобного), крекерів, галет.

Проєкт цеху з виробництва м’яких борошняних кондитерських виробів при хлібокомбінаті.

Проєкт цукеркового цеху з встановленням потоково-механізованої лінії виробництва глазурованих цукерок з помадними (пралі новими, збивними, лікерними) корпусами.

Проєкт кондитерського цеху з організацією виробництва пастило-мармеладних виробів.

Проєкт кондитерського цеху з виробництва шоколаду та шоколадних виробів.

Проєкт цеху з встановленням потоково-механізованої лінії виробництва льодяникової карамелі.

Проєкт кондитерського цеху з виробництва східних солодощів.

Проєкт технічного переоснащення кондитерського цеху з впровадженням нового асортименту кондитерських виробів.

 

Макаронне виробництво

Проєкт​​ макаронного цеху заданої потужності та асортименту.

Проєкт​​ технічного переоснащення пресового та сушильного відділень макаронної фабрики.

Проєкт​​ технічного переоснащення сушильного та пакувального відділень макаронної фабрики.

 

Харчоконцентратне виробництво

Проєкт цеху харчових концентратів з виробництва сухих сніданків.

Проєкт цеху харчових концентратів з виробництва продуктів дитячого та дієтичного харчування.

Проєкт цеху харчових концентратів з виробництва картоплепродуктів.

Проєкт цеху харчових концентратів з виробництва продуктів екструзійних продуктів і прянощів.

Проєкт технічного переоснащення цеху екструзійних продуктів заводу «Лантманнен Акса» в м. Бориспіль Київської області.

Проєкт технічного переоснащення цеху з виробництва харчових концентратів обідніх страв заводу в м. Одеса.

Проєкт технічного переоснащення цеху з виробництва кави та кавових​​ напоїв заводу харчових концентратів в м. Дніпро.

 

 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

(ОС Бакалавр)

1.Технології хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для здобувачів освіт. ступ. “Бакалавр” спец. 181 “Харчові технології” освіт.-проф. програми “Харчові технології та інженерія” ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. І. Дробот, О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко, Л. А. Михонік ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 30 с.- (65.115-24.12.2019 ) Переглянути

2. Технології кондитерських виробів : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. “Бакалавр” спец. 181 “Харчові технології” ден. і заоч. форм навч. / уклад. : В. В. Дорохович, О. О. Кохан, Ю. В. Камбулова, С. Г. Кияниця ; Нац. ун-т харч.технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 39 с.- (65.60-23.03.3018) Переглянути

3. Технологія харчових концентратів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денна та заоч. форм навч. / уклад.: І. М. Зінченко, В. М. Ковбаса, В. А. Терлецька, Л. І. Удворгелі, В. П. Рак — К. : НУХТ, 2015. — 24 с. (№ 65.19-29.05.2015) Завантажити ⇓⇓⇓

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

(ОС Бакалавр)

1.Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів з основами САПР : метод. рекомендації до викон.курсового проекту (з хлібопекарського виробництва) для студ. освіт.ступ. “Бакалавр” спец. 181 “Харчові технології” ден. та заоч.форм навч. / уклад. : В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, В. В. Малиновський ; Нац. ун-т харч.технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 93 с. – (65.70-01.06.2018) -Переглянути

2. Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів з основами САПР : метод. рекомендації до викон.курсового проекту (кондитерське виробництво) для студ. освіт.ступ. “Бакалавр” спец. 181 “Харчові технології” ден. та заоч.форм навч. / уклад. : А.М. Дорохович, О.О. Кохан, В. В. Малиновський ; Нац. ун-т харч.технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 93 с.- Переглянути

3. Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів з основами САПР (кондитерське виробництво) : Метод. рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 181 “Харчові технології” денної та заочної форм / уклад. А. М. Дорохович, О. О. Кохан, В. В. Малиновський, ― К.: НУХТ, 2016. ― 52 с. Завантажити ⇓⇓⇓

4. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту цеху для виробництва сухарних і бубличних виробів для студентів спеціальності 05.18.01  денної  та заочної форм навчання /Укл. В.М. Ковбаса, В.Г. Юрчак, В.П. Рак. – К.: НУХТ, 2015. – 45 с. Завантажити ⇓⇓⇓

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

(ОС Магістр)

1. Практичні проблеми в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проєкту (харчоконцентратне виробництво) для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Ковбаса, В. М. Махинько, Л. В. Махинько. – К.: НУХТ, 2021. –39 с. (65.185-20.09.2021)

2. Практичні проблеми в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проєкту (макаронне виробництво) для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / уклад. В.Г. Юрчак, В. М. Махинько. – К.: НУХТ, 2021. –63 с.   (65.184-20.09.2021)

3. Основні принципи та вимоги до органічних харчових продуктів: метод. рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології органічних харчових продуктів» денної форми навчання / уклад. Н.О. Фалендиш, Ю. В. Камбулова, В. М. Махинько – К.: НУХТ, 2021. – 43 с. (65.176-15.09.2021)