Курсовий проект/робота


 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Технології хлібобулочних і макаронних виробів [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до виконання курсової роботи з технології хлібобулочних виробів для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» ден. та заоч. форм навч. / уклад. В.І. Дробот, Л.А. Михонік, Ю.В.Бондаренко, О.Д. Тесля – К.: НУХТ, 2017. – 28 с. – (№ 65.51-16.06.17)

2. Кияниця, С. Г. Технологія галузі (кондитерське виробництво) : методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентів за напрямом підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / С. Г. Кияниця, Л. В. Махинько. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с. (№ 8221)

3. Технологія харчових концентратів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денна та заоч. форм навч. / уклад.: І. М. Зінченко, В. М. Ковбаса, В. А. Терлецька, Л. І. Удворгелі, В. П. Рак — К. : НУХТ, 2015. — 24 с. (№ 65.19-29.05.2015) Завантажити ⇓⇓⇓

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

1. Інноваційні технології галузі : метод. вказівки до викон. курсового проекту для студ. спец. 7.091702 “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” ден. та заоч. форм навч. / В. І. Дробот, В. М. Ковбаса, В. Г. Юрчак, Ю. В. Устинов. – К. : НУХТ, 2008. – 72 с. (№ 7170)

2. Інноваційні технології галузі (кондитерське виробництво) : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.05170103 “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” денної та заочної форм навчання / А. М. Дорохович, Є. Г. Бондаренко, С. Г. Кияниця, Л. М. Недєліна. – К. : НУХТ, 2012. – 29 с. (№8081)

4. Юрчак, В. Г. Інноваційні технології галузі (макаронне виробництво) : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.05170103, 8.05170103 “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” денної та заочної форм навчання / В. Г. Юрчак, Т. П. Голікова. – К. : НУХТ, 2013. – 51 с. (№ 8304) Завантажити ⇓⇓⇓

4. Шульга, О. С. Технологія галузі. Інноваційні технології галузі (харчоконцентратне виробництво) : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів за напрямами підготовки 6.051701, 7.05170103, 8.05170103 денної та заочної форм навчання / О. С. Шульга, В. М. Ковбаса, В. М. Махинько. – К. : НУХТ, 2013. – 65 с. (№ 8169)

5. Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів з основами САПР (кондитерське виробництво) : Метод. рекомендації до виконання курсового проекту для студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 181 “Харчові технології” денної та заочної форм / уклад. А. М. Дорохович, О. О. Кохан, В. В. Малиновський, ― К.: НУХТ, 2016. ― 52 с. Завантажити ⇓⇓⇓

6. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту цеху для виробництва сухарних і бубличних виробів для студентів спеціальності 05.18.01  денної  та заочної форм навчання /Укл. В.М. Ковбаса, В.Г. Юрчак, В.П. Рак. – К.: НУХТ, 2015. – 45 с. Завантажити ⇓⇓⇓