Кваліфікаційна робота


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

ОС “Бакалавр” Спеціальність 181 «Харчові технології»

1. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” на здобуття освітнього ступеня “Бакалавр” денної та заочної форм навчання / уклад. : В. Г. Юрчак, В. М. Кошова, В. І. Бабенко [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 37 с. (№ 8585) Завантажити ⇓⇓⇓

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ОС “Магістр” ОПП “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”

1. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «Магістр» спец. 181 «Харчові технології» ОПП «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання (макаронне виробництво) / уклад. В.Г. Юрчак, В.Г., Л.А. Михонік.– К.: НУХТ, 2021. – 66 с. (65.183-20.09.2021)

2.Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «Магістр» спец. 181 «Харчові технології»ОПП «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання (харчоконцентратне виробництво) / уклад. В.М.Ковбаса, Л.А. Михонік. – К.: НУХТ, 2021. – 56 с. (65.181-20.09.2021)

3.Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи  для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології», освітньої програми “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” денної та заочної форм навчання (кондитерське виробництво) / уклад. Ю.В. Камбулова, В.В. Дорохович, О.О. Кохан, В.В. Малиновський, О.С. Дорожинська  – К.: НУХТ, 2021. – 92 с.

4. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спец. 181 «Харчові технології» ОПП «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання (хлібопекарське виробництво) / уклад. В.Г. Юрчак, В.М. Ковбаса, В.І. Дробот, Л.А. Михонік, В.В. Малиновський.– К.: НУХТ, 2021. – 62 с.

ОС “Магістр” ОПП “Технології органічних харчових продуктів”

5. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої програми «Технології органічних харчових продуктів» для здобувачів денної форми навчання / уклад. Ю.В. Камбулова, О.О. Кохан, Н.О. Фалендиш, О.А. Білик, Ю.В. Бондаренко, В.В. Дорохович, В.М. Махинько. – К.: НУХТ, 2021. – 54 с. (65.162-16.09.2021)


Теми кваліфікаційних робіт 2020/2021 н.р.

Теми кваліфікаційних робіт 2019/2020 н.р.

 

Бланки для завантаження

Бланк титульної сторінки

Бланк завдання

Бланк рецензії