Загальна інформація


(створена у 1949 році)

Кафедра готує фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» для хлібопекарської, макаронної, кондитерської та харчоконцентратної галузей харчової промисловості за спеціальністю 181 «Харчові технології». За  освітнім ступенем «Магістр» здійснюється підготовка за освітніми програмами «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» та «Технології органічних харчових продуктів». Підготовка докторів філософії здійснюється за спеціальністю 181 «Харчові технології».

Підготовку молодих фахівців здійснюють 8 докторів та 10 кандидатів технічних наук. Викладачі кафедри проходили стажування у закладах вищої  освіти Болгарії, Польщі, Словакії, Чехії та Фінляндії. У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм навчальних дисциплін використовується передовий досвід технологічних закладів вищої освіти та береться до уваги думка провідних фахівців промисловості.

Кафедра має три лабораторії з основних напрямів досліджень, спеціалізовану лабораторію для проведення випікань, спеціалізовану аудиторію «Музей хліба». На кафедрі функціонує комп’ютерний клас, що дозволяє поглибити вивчення дисциплін, пов’язаних із проектуванням підприємств галузі, виконувати складні інженерні розрахунки, створювати креслення з використанням САПР. Магістранти та аспіранти мають змогу проводити наукові дослідження у спеціально облаштованій лабораторії.

У 2014 році за підтримки фінської компанії «Leipurin» відкрито нову навчальну лабораторію, оснащену сучасним хлібопекарським та кондитерським обладнанням. Фахівці компанії проводять майстер-класи для здобувачів з виготовлення хлібобулочних та кондитерських виробів.

Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється на провідних підприємствах галузі. Студенти проходять практику на хлібокомбінатах об’єднання «Укрхлібпром», Всеукраїнської асоціації пекарів, ПАТ «Київхліб», ТОВ «Українсько-словенське спільне підприємство «Київський обласний хлібопекарський комплекс», кондитерських фабриках та малих переробних підприємствах.

Кафедрою започатковано проведення конкурсу «Кращий технік-технолог» для здобувачів структурних підрозділів університету (молодших спеціалістів) та «Кращий технолог» серед здобувачів, що навчаються за освітнім ступенем  «Бакалавр».

Для покращення навчального процесу викладачі кафедри працюють над створенням підручників і посібників. На кафедрі регулярно видаються і поновлюються конспекти лекцій, методичні рекомендації до вивчення дисциплін, курсового і дипломного проектування. У навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка, проводиться робота для інтенсифікації індивідуальної та самостійної роботи студентів. Використання викладачами сучасних комп’ютерних програм значно підвищило рівень і поліпшило якість методичних розробок, сприяло більшій індивідуалізації навчального процесу.

З 2015 року на кафедрі розпочато роботу зі створення електронних навчальних курсів для дистанційного навчання. Вагомим здобутком стало започаткування викладання дисциплін кафедри англійською мовою.

За 70 років свого існування кафедра підготувала понад 7000 інженерів-технологів. Випускники обіймають посади державних службовців, директорів, головних інженерів, начальників змін, завідувачів лабораторій, змінних технологів, інженерів-технологів на великих і малих підприємствах, пов’язаних із виробництвом хлібобулочних виробів, кондитерської продукції, макаронних виробів і харчових концентратів не лише в Україні, а й за кордоном.

Викладачі кафедри також готують фахівців у відокремлених структурних підрозділах НУХТ (Кам’янець-Подільській, Львівській  та Сумській філіях).

Практично всі директори хлібокомбінатів і кондитерських фабрик України є випускниками кафедри. Керівники підприємств галузі є головами і членами Екзаменаційних комісій із захисту магістерських робіт, проводять лекційні заняття. Молоді викладачі кафедри систематично підвищують свою кваліфікацію на підприємствах Києва та України. Значна частина розробок кафедри апробована або впроваджується на підприємствах галузі. Двічі на рік разом із виробничниками проводяться міжнародні наукові конференції. Співробітники кафедри входять до складу Центральної галузевої дегустаційної комісії хлібопекарської промисловості України «Укрхлібпром» та галузевого об’єднання виробників кондитерської, харчоконцентратної, крохмалепатокової продукції та кави «Укркондпром», є членами технічних комітетів стандартизації України, входять до складу багатьох спеціалізованих вчених рад. Шість викладачів кафедри є членами редакційних колегій наукових журналів в Україні та за кордоном.

Велика увага приділяється виховній роботі наставниками академічних груп. Студенти відвідують музеї, фахові виcтавки, підприємства харчової промисловості. Вагомим внеском у виховний процес стала традиція проведення тематичних вечорів  «Києве мій», «Сім чудес України». З метою майбутнього професійного зростання студентів на кафедрі проводяться тематичні вечори та конкурси «Свято хліба», «Великодній кошик», «Тиждень хліба», «Конкурс обрядової української випічки» тощо.