Дисципліни

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів

 ОС “Бакалавр” 181 “Харчові технології”

Назва дисципліни Кількість годин
Вступ до харчових технологій: теоретичні і практичні аспекти. Модуль 10. Сучасний стан  хлібопекарської, кондитерської, макаронної та харчоконцентратної галузей харчової промисловості 240
Контроль якості та безпечності харчових продуктів. Модуль 1. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 270
Харчові технології. Модуль 1. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 660
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв. Модуль 4. Функціональні властивості вуглеводів і білків та їх перетворення в харчових технологіях 240
Основи технологій продуктів тривалого зберігання 60
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1. Нормативні документи  в харчовій промисловості 75
Технологічний контроль на борошняних, кондитерських та харчоконцентратних підприємствах 105
Моніторинг виробничих процесів 120
Низькотемпературні та екструзійні технології 105
Проектування харчових виробництв 165
Технології кондитерських виробів 330
Технології макаронних виробів 45
Технології харчових концентратів 255
Технології хлібобулочних виробів 270
Технологічне моделювання борошняних,  кондитерських виробів та харчоконцентратів 90
Основи виробництва органічних харчових продуктів 75

ОС “Магістр”, ОП «Технології хліба, кондитерських, макаронних  виробів та харчоконцентратів»

Назва дисципліни
Кількість
годин
Інноваційні технології борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 67
Менеджмент якості та безпеки борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 150
Методи оптимізації процесів виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 120
Науково-дослідницький практикум 180
Світові технології борошняних та кондитерських виробів 180
Сучасні технології борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів спеціального призначення 150
Харчові добавки 150

ОС “Магістр”, ОП «Технології органічних харчових  продуктів»

Назва дисципліни
Кількість
годин
Інноваційні технології органічних харчових продуктів 90
Менеджмент якості та безпеки органічних харчових продуктів 150
Методи оптимізації виробництва органічних харчових продуктів 120
Науково-дослідницький практикум 180
Нормативно-правова база виробництва органічних харчових продуктів 120
Органічні харчові продукти спеціального призначення 90
Технології органічних харчових продуктів 150
Харчові добавки 150

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Назва дисципліни Кількість годин
Актуальні проблеми харчових технологій 210
Методи наукових досліджень та планування експерименту 150
Фаховий колоквіум 150
Інструментальні та фізико-хімічні методи кількісного і якісного аналізу 120
Мікробіологічне забруднення та токсикологія харчових продуктів 120
Реологія харчових систем 150
Тепломасообмінні процеси та біохімічні перетворення у харчових системах 180

 

Для ОС Бакалавр інших спеціальностей

Назва дисципліни
Кількість
годин
Загальні технології харчових виробництв
135
Загальні харчові технології. Модуль 1. Технології хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництва
спеціальність 162 «Біотехнологія та біоінженерія»
120
Загальні технології харчових виробництв
спеціальність151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
105
Загальні технології харчових  виробництв
спеціальність 075 «Маркетинг»
спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
120