Склад спеціалазованої вченої ради Д 26.058.06

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ВЧЕНА  РАДА Д 26.058.06

НАКАЗ МОН УКРАЇНИ

від 13 липня 2015 року N 747

«Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» від 30 червня 2015 року

СКЛАД  РАДИ

1. Ковбаса Володимир Миколайович,

 д.т.н., професор, завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.01

голова ради

 

Шаповаленко2. Шаповаленко Олег Іванович,

 д.т.н., професор, завідувач кафедри технології зберігання і переробки зерна Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.02

заступник голови ради

 

 

Камбулова2

3. Камбулова Юлія Вікторівна,

 к.т.н., доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 05.18.01

вчений секретар ради


Члени ради:

4. Верещинський Олександр Павлович, д. т. н., генеральний директор, ТОВ “Оліс”, спеціальність 05.18.02;

5. Гапонюк Ігор Іванович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.02;

6. Грабовська Олена Вячеславівна, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.02;

7. Дмитрук Євген Адамович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.02;

8. Дорохович Антонелла Миколаївна, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.01;

9. Доценко Віктор Федорович, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.01;

10. Дробот Віра Іванівна, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.01;

11. Іоргачова Катерина Георгіївна, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.18.01;

12. Корзун Віталій Наумович, д. м. н., професор, завідувач лабораторії, Інститут гігієни та медичної екології, НАМН України, спеціальність 05.18.01;

13. Тіхосова Ганна Анатоліївна, д. т. н., професор, професор кафедри, Херсонський національний технічний університет, спеціальність 05.18.02;

14. Шиян Петро Леонідович, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.02;

15. Юрчак Віра Гаврилівна, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.01.